Wat is een Voedingsopstelling?

Bij een voedingsopstelling speelt altijd een vraag rond voeding, voedingspatronen, voedingsmisbruik etc. en er is altijd een deelnemer die daar een uitdaging in ervaart, de ‘vraagsteller’.

Met voedingsopstellingen kan je jouw relatie tot voeding onderzoeken. Je kunt inzicht krijgen ten aanzien van de verborgen motivaties achter jouw voedingspatroon. En bovenal kan een opstelling laten zien hoe je uit de macht van die gewoonte kan komen én blijven.

Bij een voedingsopstelling werk je met een begeleider (soms facilitator genoemd).
De begeleider van de opstelling gaat met jou als vraagsteller een – kort – gesprek aan om te zien of de ‘verstrikking’ rond je thema helder genoeg geformuleerd is om aan de ontrafeling daarvan te kunnen beginnen. Zodra er helderheid ontstaan is kan de feitelijke opstelling van start gaan.

Binnen een afgekaderde ruimte worden in de fysieke werkelijkheid elementen neergezet (opgesteld) die personen, situaties, factoren of ‘dingen’ representeren rond jouw thema. Het tableau vivant dat nu ontstaat kan nieuwe vragen oproepen of inzichten verschaffen en wordt getest en geduid door de begeleider. Zo’n proces is dynamisch en interactief. Het kan in tijd zeer snel verlopen maar ook uitermate traag. Jij, als vraagsteller, wordt regelmatig betrokken in wat zich daar voor je neus afspeelt.

Wat zoal blootgelegd en onderzocht kan worden:

  • gevoelens en gedachten
  • weerstand
  • ontkenning
  • spanning
  • verlangen
  • schuld of schaamte

Je eetpatronen zijn vaak diep ingesleten en onbewust gekoppeld aan hardnekkige opvattingen of emoties. Onbewuste gevoelens en gedachten bepalen dan jouw manier van omgaan met voeding. Ingesleten gewoonten vertellen je wat, hoeveel en wanneer je eet.

Door het proces achter jouw voedingspatroon beter te leren kennen, ga je daar minder over oordelen. Kortom het doel van voedingsopstellingen is om toegang te krijgen tot jouw onderbewustzijn en daardoor jouw relatie met voeding te veranderen en dat blijkt een zeer succesvolle aanpak. Lees daar meer over in het boek een ‘koelkast vol familie,  eetpatronen ontrafelen met voedingsopstellingen’. Daarin wordt, o.a. aan de hand van verschillenden casussen, praktisch uitgelegd wat voedingsopstellingen teweeg brengen.

Representanten

Het ‘gerepresenteerde’ in een opstelling wordt vaak neergezet door andere deelnemers aan een opstellingsdag. Zo kan iemand binnen een opstelling bijvoorbeeld de koelkast of de stress representeren of misschien ‘het onbegrip’ of (…) vul hier maar rustig jouw eigen topic in. Bij een groepsopstelling werk je dus met ‘levende’ representanten.

Als een opstelling individueel plaatsvindt – één op één dus, zonder groep – kiest de begeleider samen met de vraagsteller voor materialen die de thematiek van de cliënt uitbeelden.

Het onderwerp van de vraagsteller wordt aldus tijdens een opstelling vanuit het denken getild en getransponeerd naar de tastbare wereld. De verstilling of beweging die vervolgens in ‘het veld’ ontstaat draagt bij aan het ontwarren van de verstrikking.

De begeleider heeft te allen tijde de regie over de opstelling en draagt zorg voor de veiligheid, waardigheid en integriteit.

Wil je zelf vraagsteller zijn, dan is het de moeite waard om minimaal één keer representant in een voedingsopstelling geweest te zijn om de manier van werken te leren kennen. Iedereen kan representant zijn. Je hoeft niet over bepaalde vaardigheden of ervaring te beschikken. Het enige dat gevraagd wordt is een respectvolle, open en nieuwsgierige houding.

Wat zit er voor jou in als representant? Er is een belangrijkere reden om als representant mee te doen met een voedingsopstelling: de vraag van een ander levert je namelijk bij uitstek ook iets voor jezelf op. Ervaring toont dat je namelijk nooit ‘zomaar’ wordt gevraagd voor de positie waar je als representant komt te staan. Meestal is er een directe link met waar jij in jouw leven staat.

Vaak zeggen representanten na een opstelling:

  • antwoord te hebben gekregen op een vraag waar ze zelf mee liepen.
  • inzicht te hebben gekregen in iets waar hij/zij al langer mee aan het stoeien was.
  • nu eindelijk te begrijpen hoe iets ‘voor die ander was’.

Dus als je nooit eerder bij een voedingsopstelling aanwezig geweest bent of als je nog een keer wilt representeren, je bent van harte welkom, het is een bijzondere ervaring!

Samengevat

Voedingsopstellingen kunnen zowel op individuele basis aangevraagd worden als in groepsverband. Deelnemers aan een groepsopstelling kunnen een eigen thema inbrengen en zijn dan ‘vraagsteller’ of kunnen eerst eens kennis komen maken met de methodiek door als ‘representant’ deel te nemen.

Voedingsopstellingen worden in Amsterdam door Thorsten Meininger gegeven en in de praktijk van Josienna Davidse. Voor meer informatie over de praktijk van Josienna en voor data in Antwerpen of Leuven kijk op www.dialooginbeweging.eu

Individuele opstellingéén op één (op afspraak)€ 189,-
Themadag voedingsopstellingen 10:00 – 17:00 uurals ‘vraagsteller’ een eigen thema inbrengen€ 97,-
Themadag voedingsopstellingen 10:00 – 17:00 uurals ‘representant’ (zonder vraagstelling)€ 27,-


Er is een last van mijn schouders gevallen en ik heb de volgende stap gezet. Minder keurslijf is prettig.

Wilma

Enerverend, verhelderend en absoluut wijzer geworden.

Natascha

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen